PARCO

Ured koordinira, usmjerava i nadzire reformu  javne uprave, kako bi njena unapređena organizaciona struktura uz primjenu  najboljih evropskih praksi bila sposobna da provede cjelokupan proces EU integracija BiH i da postane dio Evropskog administrativnog prostora.

Jačanje Ureda kroz razvoj kapaciteta za  koordinaciju i monitoring reforme, unapređenje kapaciteta za strateško planiranje i upravljanje projektima neke su najvažnih potreba koje su identificirane i koje su u fokusu saradnje u okviru Programa jačanja javnih  institucija u BiH. Bolja koordinacija reforme treba da uplodi boljim stepenom implementacije reformskih mjera što u konačnici predstavlja bolje, brže i  moderne usluge javne uprave za građanstvo i poslovne subjekte. Program ulaže  značajne napore u kreiranju sinergija među svojim partnerskim institucijama s  ciljem implementacije standarda zacrtanih u Strategiji reforme javne uprave i  njenim akcionim planovima.

Program,  nadalje, podržava aktivnosti usmjerene ka boljem komuniciranju Ureda sa  različitim javnostima, među kojima su i nevladine organizacije i mediji.  Proaktivnom ulogom u komuniciranju Ured se želi pozicionirati u javnosti kao  otvoren prema široj zajednici ali i kreirati veću podršku i razumijevanje za  proces reforme.

Posjetite službenu internetsku stranicu Ureda koordinatora za reformu javne uprave.