Savjetodavni odbor

Kako bi se osiguralo ostvarenje ciljeva Programa jačanja javnih institucija u BiH te omogućila saradnja i uključivanje svih relevantnih partnera u upravljanje aktivnostima Programa i njihovu dugoročnu orijentiranost uspostavljenje Savjetodavni odbor, vođen sljedećim načelima, pravilima i procedurama.

 

Savjetodavni odbor se sastaje kako bi podržao napredak Programa u ostvarenju dugoročnih ciljeva. Svi članovi i članice doprinose radu Odbora u duhu zajedničke odgovornosti za uspjeh Programa.

 

U svom radu, Odbor se orijentira prema opštem cilju i fokusu Programa, kao što je dogovoreno između vlasti Bosne i Hercegovine i SR Njemačke.

 

Savjetodavni odbor se sastoji od sljedećih članova:

  • koordinator reforme javne uprave u BiH
  • GIZ-ov rukovodilac Programa
  • jedan predstavnik/jedna predstavnica svake institucije korisnice, i
  • nestalni učesnici i učesnice (“gosti/gošće”), uključujući eksperte/ice Ureda koordinatora za reformu javne uprave, GIZ-a i korisnica, zavisno od slučaja na kojem se radi.

 

Glavne funkcije Savjetodavnog odbora su:

  • praćenje napretka Programa,
  • razmjena relevantnih informacija u vezi sa provođenjem Programa,
  • formulacije preporuka sa obzirom na nove aktivnosti i projekte,
  • razmatranje GIZ-ovog izvještaja o napretku i rasprava o njemu,
  • formulacije preporuka u vezi sa mogućim novim korisnicima koji bi mogli biti uključeni u Program, i
  • identifikacija mogućih oblasti za saradnju između uključenih institucija.