Održan regionalni okrugli sto o objavi odluka u sistemu javnih nabavki

— Od 6 do 8. oktobra 2016. u Sarajevu je u organizaciji Programa jačanja javnih institucija u BiH i Kancelarije za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine održan regionalni okrugli stol o objavi odluka i razmjene iskustava po pitanju donošenja odluka po žalbama u procesima javnih nabavki. Pored predstavnika institucija iz Bosne i Hercegovine okruglom stolu su prisustvovali članovi Državne komisije za reviziju postupaka dodjele javnih ugovora Republike Slovenije i predstavnici Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki Republike Srbije. Učesnici okruglog stola su prezentirali metodologije i pristupe objavi odluka. Iskustva prenesena ovom prilikom će biti od velikog značaja za Kancelariju za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine pri daljim koracima u objavi odluka po žalbama u procesima javnih nabavki.

 

Potpisan protokol o postupanju pri objavi odluka po predmetima javnih nabavki

U skladu sa obavezama proisteklim iz Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine o objavljivanju odluka Ureda za razmatranje žalbi i Suda Bosne i Hercegovine na portalu javnih nabavki Bosne i Hercegovine, 26. 1. 2015. u Sarajevu je potpisan Protokol o postupanju pri objavi odluka Ureda za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine i presuda Suda BiH po predmetima javnih nabavki. Pored predstavnica dvije pomenute institucije sporazum je potpisala i Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine koja je zadužena za administraciju portala javnih nabavki. Potpisivanju su prisustvovali i predstavnici Programa jačanja javnih institucija u BiH koji po nalogu njemačke vlade implementira GIZ te Projekta jačanja sistema javnih nabavki u BiH koji finansira EU.

Ovim su nakon dužeg vremena stvoreni svi preduslovi za jednostavnu dostupnost sadržaja odluka po žalbama vezanim za javne nabavke. Objavljivanje doprinosi daljem unaprjeđenju transparentnosti i konzistentnosti svih budućih odluka i presuda, a baza objavljenih dokumenata istovremeno predstavlja jednostavan i efikasan elektronski servis koji će pružiti značajan izvor prakse i informacija za sve ugovorne organe i ponuđače u sistemu javnih nabavki.

Definisanje procedura i izrada Protokola su zajednički urađeni uz podršku dva pomenuta projekta, a dalju tehničku podršku objavljivanju pružat će Program jačanja javnih institucija u BiH.