Uspješno obavljena samoprocjena Ureda koordinatora u okviru CAF procesa

— Tokom protekla tri mjeseca Ured koordinatora za reformu javne uprave aktivno je radio na prvoj samoprocjeni u okviru implementacije CAF modela za upravljanje kvalitetom u javnoj upravi. Zajedno sa ekspertima iz Europskog instituta za javnu upravu (EIPA) uspješno se implementiraju koraci samoprocjene, a tokom sljedeće sedmice je planirana prva obuka za buduće trenere iz oblasti CAF-a, kojoj će pored predstavnika PARCO-a prisustvovati i predstavnici Agencije za državnu službu BiH.

Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave je tokom prioritizacijskog seminara koji je održan 8. i 9. 12. 2015. u Sarajevu naglasio važnost procesa samoprocjene: „Model upravljanja kvalitetom u javnoj upravi CAF smatram izuzetno važnim za sve institucije. Samoprocjena kao integralni dio CAF-a predstavlja priliku objektivnog preispitivanja svih procesa institucije kao i postavljanje prioriteta i strateških ciljeva. Model je sam po sebi kompatibilan svih strateških ciljevima reformisane javne uprave. Uključivanje zaposlenih i menadžmenta kroz formiranje radne grupe za samoprocjenu daje ovom procesu posebnu notu posvećenosti, šta bi kroz uspješnu implementaciju trebalo da identifikuje mjera za poboljšanje rada institucije.“
Rad grupe za samoprocjenu je, prema riječima eksperata EIPA-e Patricka Staesta i Nicka Thijsa, rezultirao visokokvalitetnim izvještajem, a sama grupa i menadžment Ureda koordinatora za reformu javne uprave ocjenjeni su kao iznimno posvećeni uvođenju upravljanja kvalitetom u Uredu.

Ured koordinatora za reformu javne uprave je u okviru sistematskog uvođenja upravljanja kvalitetom u javnoj upravi preveo i objavio CAF smjernice 2013, koje detaljno objašnjavaju cijelokupni proces samoprocjene. Program jačanja javnih institucija ovom procesu pruža tehničku podršku. Tako su u okviru prethodnih aktivnosti Programa prevedene i CAF smjernice “Unapređenje javnih organizacija kroz samoprocjenu”.

Dokument na bosanskom jeziku možete preuzeti ovdje, na hrvatskom jeziku ovdje te na srpskom jeziku ovdje. Originalni dokument na engleskom jeziku pročitajte ovdje.

Izvor: Ured koordinatora za reformu javne uprave

Završen ciklus stručnih obuka za zaposlenice i zaposlenike APOSO-a

Tokom 2012. i 2013. godine Program jačanja javnih institucija u BiH pružio je podršku Agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH za jačanje kapaciteta zaposlenih u Agenciji. Sprovedeno je ukupno 15 obuka na kojima je učestvovao 21 zaposlenik Agencije i to o sljedećim temama:

 • Efikasno komuniciranje i rukovođenje,
 • Vještine moderiranja,
 • Upravljanje projektima i programima
 • Sistemi upravljanja ljudskim resursima i njihove ključne funkcije
 • Poboljšanje vlastitog nastupa
 • Držanje uspješne prezentacije
 • Mogućnosti finansiranja iz EU fondova
 • Efikasno vođenje sastanaka
 • Vještine pregovaranja
 • Strateško i operativno planiranje i upravljanje uspjehom organizacije
 • Interna revizija i kontrola, procjena i upravljanje rizikom
 • Javne nabavke – proces i procedure
 • Upravljanje javnim rashodima – budžet i finansijsko planiranje
 • Izrada politika i procjena uticaja u kontekstu EU integracija
 • Politika proširenja EU i ocjena pretpristupnog procesa

Obuke su uz podršku odabrane konsultantske kuće sprovedene u manjim grupama, kako bi se omogućio proaktivan pristup i sa posebnim akcentom na specifičnosti, nadležnosti kao i strateško djelovanje Agencije. Direktorka Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Maja Stojkić ocjenjuje da je nakon završenih obuka, opšti utisak zaposlenih a i rukovodstva Agencije da su obuke bile dobro koncipirane i da su ostvarile svoju svrhu jačanja kapaciteta Agencije:

„Kroz ciljane radionice sa manjim brojem polaznika obezbijedila se puna uključenost i aktivno učešće u obukama, a već sada prilikom izvršavanja svakodnevnih poslova koriste se stečena znanja. Vjerujem da će kroz naredni vremenski period stečene vještine i znanja uveliko da doprinesu lakšem izvršavanju poslova, ostvarenju strateškog plana i prepoznatljivosti Agencije kao stručne i profesionalne organizacije“, navela je Stojkić.