Održana radionica o javno-privatnom partnerstvu

Radionica o analizi i poboljšanju Projekta javno-privatnog partnerstva (JPP) održana je 23. aprila ove godine u hotelu Bristol u Sarajevu.

Projekat javno-privatno partnerstvo pripremljen je u okviru nadzornog tima Javne finansije. Pored članova ovog nadzornog tima, radionica je organizirana i za predstavnike: Ministarstva finansija i trezora BiH, Ministarstva finansija RS, Federalnog ministarstvo finansija, Direkcije za finansije BD, Ministarstva vanjske trgovine, DEI, Komisije za koncesije BiH, FBiH, RSa i Komisije za JPP BD.

Na radionici je govorio ključni ekspert iz ove oblasti Falko Sellner. Sellner je predstavio rezultate analize tendera JPP projekta koji je poništen, a bazirane na anketi koju je Ured koordinatora za reformu javne uprave sproveo kao i na istraživanju međunarodnog tržišta za JPP.

Predstavljeni su i konkretni prijedlozi za poboljšanje novog JPP projekta.

Prezentaciju na temu transponiranja EU režima javnih nabavki relevantnih za JPP u BiH (kompetitivni dijalog, inovativno partnerstvo) je održala Eva Radeva, ključna ekspertica EU projekta Jačanje sistema upravljanja javnim nabavkama.

O iskustvima na pripremi projekata javno-privatnog partnerstva u Republici Srpskoj govorila je Radmila Mihić, pomoćnica ministra u Ministarstvu finansija RS.

Zaključci sa radionice:

  • Projekat javno-privatnog partnerstva ima punu podršku svih ključnih aktera
  • Potrebno izmijeniti projektni zadatak i tendersku dokumentaciju u smislu relaksiranja uslova za eksperte
  • U narednoj tenderskoj proceduri kao kriteriji za dodjelu ugovora treba uzeti ekonomski najpovoljniju ponudu
  • Potrebno je povećati ukupan budžet projekta
  • U cilju edukacije ključnih korisnika neophodno je organizovati dva studijska putovanja u zemlje s učinkovitim JPP režimom i uspješnom provedbom JPP
  • Najveću pažnju u projektu treba usmjeriti na aktivnosti koji se odnosi na obuku relevantnih institucija za JPP i spremnost poslovne zajednice za JPP i promocija JPP
  • Projekat Jačanje sistema javnih nabavki u BiH, koji se finansira iz IPA 2012, će biti na raspolaganju Ureda koordinatora da pomogne kod primjene principa ekonomski najpovoljnije ponude prilikom javne nabavke za projekat

Radionici su, između ostalih, prisustvovali predstavnici Ministarstva finansija RS, Komisije za koncesije BiH, Komisije za koncesije FBiH, Projekta USAID-Sida GOLD BiH, JP Elektroprivrede BiH i Ureda koordinatora Brčko distrikta BiH te Jasmina Popin, savjetnica u GIZ-u.

Radionica je organizirana uz podršku GIZ-a, a kroz implementaciju Programa jačanja javnih institucija.

Izvor: Ured koordinatora za reformu javne uprave

Predstavljena inicijativa Partnerstvo za otvorenu vlast

Partnerstvo za otvorenu vlast (Open Government Partnership), globalna inicijativa kojoj su se u skoro tri godine postojanja pridružile 63 države, predstavljena je u prvoj sedmici marta u Konjicu članovima Grupe za komunikacije i upravljanje znanjem u okviru projekta Jačanje javnih institucija (SPI). Suštinska ideja OGP inicijative je otvorenost podataka, odnosno javna dostupnost informacija u posjedu institucija, u skladu sa propisima i u formatu pogodnom za daljnju obradu i analizu. Da bi bili smatrani otvorenim, potrebno je da podaci na, primjerice web sajtovima institucija, zadovolje osam kriterija. Između ostalog, treba da su kompletni, pravovremeni, izvorni, nediskriminirajući i nezaštićeni licencama. OGP inicijativu i koncept otvorenosti podataka prezentovali su predstavnici Transparency International BiH, UG Zašto ne i Mediacentar, navodeći da je krajnji cilj izgradnja povjerenja građana u institucije vlasti. S tim u vezi razgovarano je o načinima saradnje institucija u Grupi za komunikacije i upravljanje znanjem i organizacija civilnog društva koje provode OGP aktivnosti.

Grupa je, takođe, principe OGP inicijative uvrstila u trogodišni plan aktivnosti u okviru SPI projekta kojeg provodi Njemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ). Grupu za komunikacije i upravljanje znanjem čine predstavnici Agencije za javne nabavke, Agencije za statistiku, Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, Agencije za državnu službu BiH, Centralne banke, Direkcije za evropske integracije, Ureda koordinatora za reformu javne uprave i Ureda za razmatranje žalbi BiH.

Tekst preuzet sa stranice Direkcije za evropske integracije.

PODRŠKA RAZVOJU STRATEŠKOG PLANA AGENCIJE ZA RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA I OSIGURANJE KVALITETE

Predstavnice i predstavnici Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete Bosne i Hercegovine su 1. i 2. oktobra 2013. u Tesliću učestvovali u radionici o strateškom planiranju na kojoj su aktivno radili na pripremi strateškog plana Agencije. Procesom strateškog planiranja Agencija će imati priliku analizirati svoju organizaciju, definisati svoje strateške smjernice rada i razvoja i izraditi operativne planove za provedbu aktivnosti u narednom petogodišnjem razdoblju.

Naglasak u ovom ciklusu strateškog planiranja je upravo bio definisanje strateških ciljeva, odnosno identifikacija ključnih pitanja i problema Agencije. Članicama i članovima radnog tima Agencije je kroz teorijski i praktičan rad predstavljena metodologija strateškog planiranja s osvrtom na definisane misije i vizije evropskih agencija za osiguranje kvalitete, a posebno takvih agencija iz regiona Jugoistočne Evrope. Na osnovu predstavljenog i uz podršku angažovanih stručnjakinja i stručnjaka članovi radnog tima su se usaglasili oko misije, vizije kao i vrijednosti Agencije.

U okviru teorijskog dijela definisanja strateških ciljeva polaznicama i polaznicima radionice su predstavljeni primjeri strateških ciljeva četiriju organizacija iz BiH, regije Zapadnog Balkana i šire Evrope. Iz predstavljenog polaznici su dobili jasan uvid u različite strukture hijerarhije ciljeva, ali i ideje koje mogu biti korisne u procesu utvrđivanja strateških ciljeva i programa. U praktičnom dijelu radionice polaznici su izradili prve nacrte strateških ciljeva iz oblasti osiguranja kvalitete, razvoja obrazovanja kao i ciljeva koje se odnose na samu Agenciju. Sljedeće aktivnosti na strateškom planiranju Agencije će biti izrada petogodišnjeg akcionog plana, sistema za monitoring i evaluaciju te definisanje indikatora rezultata.

Podrška Agenciji pri razvoju strateškog plana se ostvaruje u okviru Programa jačanja javnih institucija koji finansira Vlada SR Njemačke a u BiH provodi njemački GIZ. Glavni implementacioni partner u BiH je Ured koordinatora za reformu javne uprave.

RADIONICA O USPOSTAVI SUSTAVA MONITORINGA I EVALUACIJE U AGENCIJI ZA PREDŠKOLSKO, OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE

Djelatnice i djelatnici Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH su u Konjicu 9. listopada 2013. sudjelovali u radionici o monitoringu i evaluaciji koja je dio napora uloženih kako bi se uspostavio sustav monitoringa u ovoj državnoj insituticiji. Tijekom jednodnevne radionice između ostaloga su predstavljeni konkretni prijedlozi za uspostavu sustava, konkretni uočeni izazovi i rizici, razgovarno je o potrebnim resursima, o odgovornostima te o koristima takvog sustava kada zaživi.

Rukovodstvo Agencije je izrazilo svoj interes za postojanjem kvalitetnih monitoring podataka kako bi se pospješilo donošenje odluka, upravljanje znanjem unutar institucije te komuniciranje rezultata, izazova i uspjeha Agenciji pri provedbi svojih strateških ciljeva.

Ovoj radionici su prethodile druge aktivnosti – započeto je s analizom potreba i potencijala, izrađene su konkretne preporuke, za uži tim je održan mentoring a potom i dvodnevna obuka za širi krug.

Na kraju radionice su usvojene preporuke za daljnje djelovanje te glavne značajke sustava. Finaliziranje svih prijedloga i potrebnih temelja za uspostavu sustava će uslijediti tijekom dvodnevne obuke 21. i 22. listopada u Banjoj Luci.