Šesti sastanak Međuinstitucionalne grupe za komunikacije i upravljanje znanjem: definirani sljedeći koraci

Šesti sastanak Međuinstitucionalne grupe za komunikacije i upravljanje znanjem Programa jačanja javnih institucija u BiH održan je u utorak, 3. decembra 2013. u Doboju. Članovi ove grupe, koji su ujedno i predstavnici institucija korisnica Programa, imali su priliku da se osvrnu na provedene aktivnosti unutar pojedinačnih institucija, razmijene iskustva i zajednički planiraju polja buduće saradnje.

Jedna od tačaka dnevnog reda odnosila se na utvrđivanje prioriteta iz Revidiranog akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH iz reformske oblasti Institucionalna komunikacija. U skladu sa potrebama i prioritetima svake pojedinačne institucije, dogovoreni su naredni koraci i aktivnosti koje će biti od zajedničkog značaja za sve institucije korisnice Programa.

Izrada nacrta plana aktivnosti za rad grupe u 2014.godini bila je tačka dnevnog reda kojom je sastanak zaključen, nakon čega su definirani konkretni koraci i aktivnosti, kao i rokovi ispunjenja istih. Sastanku su prisustvovali predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Direkcije za evropske integracije, Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta BiH i Agencije za statistiku BiH.

Foto: arhiva

TREĆI SASTANAK MEĐUINSTITUCIONALNE GRUPE ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

Treći sastanak međuinstitucionalne grupe za odnose s javnošću/informisanje održan je 23. 5. 2013. na Vlašiću.

Članice i članovi grupe, predstavnici i predstavnice institucija korisnica Programa jačanja javnih institucija u BiH, imali su priliku razmijeniti iskustvo i dobru praksu, što za cilj ima efikasno planiranje zajedničkih budućih aktivnosti.

Predstavnica Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete Slavica Škoro prezentirala je tako preduzete korake uspješno prethodno provedene javne kampanje ove agencije, što je prisutnima dalo ideje i sugestije za planiranje sličnih događaja institucija iz kojih dolaze.

Jedna od budućih zajedničkih aktivnosti ove grupe je i radionica o komunikacijskom planiranju, pa je izrada koncepta takve radionice bila jedna od tema ovog sastanka. Definisani su ciljevi, očekivani rezultati, kvalifikacije predavača koji bi bili angažovani na radionici i okviran datum i mjesto održavanja iste.

Sastanku su prisustvovali predstavnici GIZ-a i Ureda koordinatora te predstavnici Agencije za statistiku BiH, Agencije za javne nabavke BiH, Direkcije za evropske integracije (DEI), Agencije za državnu službu BiH i Agencije za visoko obrazovanje i osiguranje kvalitete.

Izvor: PARCO.GOV.BA