Pregled rezultata Programa u 2015: Proaktivna transparentnost u javnoj upravi u BiH

— Program jačanja javnih institucija u BiH kroz tematsku oblast Komunikacije i upravljanje znanjem podržava četiri institucije korisnice (Ured koordinatora za reformu javne uprave – PARCO, Agencija za statistiku BiH – BHAS, Direkcija za evropske integracije – DEI i Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta – HEA) u unapređenju strateških komunikacija što uključuje unapređenje transparentnosti rada institucija, poboljšanje saradnje s civilnim društvom, izgradnju komunikacijskih kapaciteta, uvođenje novih alatki i pristupa u praksi poput strateškog komuniciranja s građanima putem društvenih medija.

Mjere u ovoj oblasti su zasnovane na ciljevima i mjerama iz reformske oblasti Institucionalna komunikacija u okviru reforme javne uprave u BiH. U martu 2014. godine Program je podržao koordinaciju aktivnosti s akterima civilnog društva u procesu zagovaranja pristupa Bosne i Hercegovine Partnerstvu za otvorenu vlast (OGP). Tom prilikom su izrađeni konkretni prijedlozi za mjere koje Program može podržati a koje su usklađene s principima i obavezama Partnerstva. Jedna od tih mjera jeste i povećanje proaktivne transparentnosti u institucijama korisnicama.

U pripremama za provedbu ove mjere utvrđeno je da je u prvom koraku potrebno definirati šta je i zašto je bitna proaktivna transparentnost te definirati standarde proaktivne transparentnosti koji odgovaraju stvarnom stanju i potrebama. Posebno bitnim se pokazalo da je potrebno ovaj okvir utvrditi zajedničkim naporima s članovima organizacija civilnog društva te su u provedbu mjera aktivno uključene i predstavnice Transparency Internationala BiH, Centra za društvena istraživanja Analitika te Centra za istraživačko novinarstvo – CIN.

 

 

 

Program je podržao niz radionica (prva je održana 30. jula, druga 25. augusta i treća 4. septembra 2015.) tokom kojih su predstavnici četiri institucije korisnice, tri organizacije civilnog društva te predstavnici Službe za informisanje Vijeća ministara BiH, Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije te Institucije ombudsmana za ljudska prava BiH izradili dva ključna dokumenta:

  • Politiku proaktivne transparentnosti u javnoj upravi, policy dokument koji predstavlja argumentiranu, stručnu osnovu za pokretanje inicijative za unapređenje proaktivnog objavljivanja informacija te daje jasne smjernice i preporuke za djelovanje u ovoj oblasti. Dokument na bosanskom preuzmite ovdje, na hrvatskom ovdje, na srpskom ovdje te na engleskom ovdje.
  • Standarde proaktivne transparentnosti u javnoj upravi, dokument koji precizira standardne informacije za proaktivnu objavu, razvrstane po vrstama informacija i nivoima zrelosti a koji je zasnovan na najboljim praksama u ovoj oblasti te savremenim potrebama. Dokument na bosanskom preuzmite ovdje, na hrvatskom ovdje, na srpskom ovdje te na engleskom ovdje.

Oba dokumenta, kao i iskustva svih uključenih organizacija predstavljena su kroz javnu kampanju o proaktivnoj transparentosti koju je Program podržao. U kampanji pod nazivom Imate pravo da znate, koja je provedena od polovine augusta do polovine oktobra 2015. godine, izrađeni su dodatni sadržaji koji su javnosti predstavili inicijativu za proaktivnu transparentnost i to, između ostaloga:

Kruna kampanje je bila organizacija Konferencije o proaktivnoj transparentnosti u javnoj upravi na Međunarodni dan prava javnosti da zna (Međunarodni dan slobode pristupa informacijama) 28. septembra 2015. Konferenciju su otvorili koordinator reforme javne uprave u BiH dr. Dragan Ćuzulan, direktor HEA-e dr. Husein Nanić, v.d. direktora TI BiH Lejla Ibranović te rukovodilac Programa jačanja javnih institucija Reinhard Lüke. Konferencija je uspjela prikupiti oko 80 učesnika, većinom predstavnika organa javne uprave s nivoa BiH, te brojne predstavnike medija i nevladinih organizacija. U okviru konferencije održan je i okrugli sto na temu proaktivne transparentnosti a u saradnji s TI BiH organizirana je i panel diskusija o široj oblasti slobode pristupa informacijama i OGP-ja u BiH.

 

 

Konferencijom ova inicijativa nije završena već je tek započeta. Institucije korisnice su se tokom konferencije opredijelile za unapređenje vlastite proaktivne transparentnosti u narednih godinu dana a u skladu sa zajednički izrađenim i predstavljenim standardima. Već u narednim sedmicama institucije su pokazale da je ovo opredjeljenje zaživjelo te su, naprimjer, mediji već u sljedećem mjesecu prepoznali napredak koji po ovom pitanju ostvaruje PARCO.

Nadalje, inicijativa je predstavljena i članovima nadzornog tima za reformsku oblast Institucionalna komunikacija te je namjera Programa podržati da se izrađeni policy dokument i standardi diseminiraju i usvoje kroz strukture reforme javne uprave. Predstavnici institucija korisnica će promovirati proaktivnu transparentnost te ostvarene rezultate iz vlastite prakse a Program će omogućiti dalju razmjenu iskustava s predstavnicima javnih institucija i organizacija civilnog društva.